Politika privatnosti

Odvjetničko društvo ŠAVORIĆ & PARTNERI sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 1/A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080491752, OIB: 76399409042 (dalje u tekstu: „Š&P“) zalaže se za Vaša prava privatnosti u online svijetu te je posvećen transparentnosti o tehnologijama koje koristi. Sukladno čl. 12, 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: „Opća uredba“), ovim putem Vam pružamo osnovne informacije o tome tko je voditelj obrade, tko su primatelji podataka (osobe kojima se sukladno ugovoru i zakonskim odredbama prosljeđuju podaci), koje osobne podatke obrađujemo, u koje svrhe i koliko dugo podatke čuvamo.

 

Š&P djeluje kao voditelj obrade u smislu Opće uredbe te ova politika privatnosti ima svrhu upoznati posjetitelje naše web stranice o postupcima u vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka te navode uvjete korištenja naše web stranice.

 

Š&P prikuplja i obrađuje osobne podatke o Vama (npr. informacije koje Vas mogu izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, telefon, e-mail, društvo u kojem ste zaposleni, podaci o lokaciji, IP adresa (“Osobni podaci“), u sljedećim slučajevima:

 • kada nam se obratite putem kontakt obrasca ili putem e-maila,
 • kada obrađujemo Vašu molbu ili prijavu za posao,
 • kada posjetite našu web stranicu i koristite određene funkcionalnosti naše web stranice

 

Š&P neće prikupljati Osobne podatke ako nam ih ne dajete dobrovoljno, osim za određene Osobne podatke prikupljene putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad naše web stranice, čiji je prijenos nužan za korištenje internetskih komunikacijskih protokola i neće zahtijevati više informacija nego što je potrebno za izvršenje određene aktivnosti.

 

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

 

 • KOLAČIĆI

Kako bi se osigurao ispravan rad Š&P web-stranice, ponekad na Vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Isto čini i većina velikih web-mjesta.
Kolačić je mala tekstna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenom web-mjestu. S pomoću kolačića web-mjesto pamti Vaše radnje i željene postavke (poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-mjesto odnosno pri pregledavanju njegovih različitih stranica.

 

Š&P web-stranica koristi samo „funkcionalne kolačiće“. Funkcionalni kolačići nužni su za ispravan rad web-stranice. EU pravo ne zahtijeva Vašu privolu za ovu vrstu kolačića.

 

 • KONTAKT OBRAZAC

 

Š&P putem kontakt obrasca prikuplja određene osobne podatke kada nam se želite obratiti s nekim upitom, otvorenom molbom za posao ili općenito kontaktirati nas. Osobnim podacima iz otvorenih molbi za posao imaju pristup samo ovlaštene osobe unutar Š&P-a, obvezane izjavom o povjerljivošću, koje Vaše upite obrađuju u svrhu povratnog kontaktiranja te eventualnog zapošljavanja. Podaci se čuvaju u trajanju do 2 (dvije) godine od dana zaprimanja upita, kako bismo u slučaju potrebe mogli kontaktirati određene kandidate.

 

SVRHE, PRAVNI TEMELJ OBRADE I MOGUĆE POSLJEDICE NEDAVANJA OSOBNIH PODATAKA

 

Kada dajete Vaše Osobne podatke ograničit ćemo obradu Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila. Obrada Vaših Osobnih podataka uključuje:

 • Poduzimanje koraka po Vašem zahtjevu prije sklapanja ugovora (npr. odgovaranje na Vaša pitanja i komentare, ispunjavanje Vaših zahtjeva, slanje ponude, zaprimanje ponude, komuniciranje s Vama, obrađivanje otvorene molbe ili prijave za posao),
 • Istraživanje sumnje na prijevaru, uznemiravanje, fizičku prijetnju ili druga kršenja bilo kojeg zakona, pravila ili propisa, pravila Stranice ili prava trećih strana; ili istraživanje bilo kakvog sumnjivog ponašanja koje smatramo nepristojnim,
 • Pridržavanje zakonske obveze kojoj Š&P podliježe (npr. za otkrivanja koja su propisana zakonom, drugim propisom ili sudskim nalogom),
 • Za potrebe ili u vezi s pravnim postupcima, uspostavom, obranom ili ostvarivanjem zakonskih prava.

 

Davanje Osobnih podataka za gore navedene svrhe od (i) do (iv) je dobrovoljno, ali bilo kakvo odbijanje davanja takvih podataka može onemogućiti Š&P da s Vama sklopi ugovor, da odgovori na Vaše zahtjeve, da Vam pruži pravne usluge, da zaprimi i obradi Vašu prijavu i da se pridržava pravnih obveza kojima Š&P podliježe.

 

PRIMATELJI

 

Vaši Osobni podaci mogu biti otkriveni, u uskoj vezi s gore navedenim svrhama:

 • subjektima potrebnima za slanje pošte i e-pošte, uklanjanje ponavljajućih informacija s popisa primatelja usluga, analiziranje podataka i pružanje podrške, pružanje korisničkih usluga, a koji obično obrađuju Osobne podatke u ime Š&P -a kao izvršitelji obrade, poput pružatelja cloud usluga;
 • subjektima koji održavaju naše informatičke sustave;
 • osobama ovlaštenima od strane Š&P-a za obradu Osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (zaposlenici Š&P-a);
 • suradnicima Š&P-a, koji su podvrgnuti odgovarajućoj ugovornoj obvezi povjerljivosti;
 • mjerodavnim službama i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri (npr. radi pridržavanja odredbi zakona ili tijekom pravnih postupaka u odnosu na Š&P; radi zaštite i obrane prava ili imovine Š&P-a ili, u hitnim okolnostima, radi zaštite osobne sigurnosti klijenata Š&P-a ili javnosti);
 • poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama.

 

RAZDOBLJE RETENCIJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

 

Š&P će obrađivati vaše Osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha gore opisanih, ako ovim Pravilima za određene slučajeve nije drugačije navedeno. S obzirom na svrhe gore navedene, Vaši Osobni podaci bit će obrađivani sve dok ne iskoristite svoje pravo na prigovor ili dok ne povučete privolu za obradu Osobnih podataka.

Osim gore navedenog, Š&P će zadržati Vaše Osobne podatke za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu s važećim zakonima.

 

VAŠA PRAVA

 

Š&P Vas obavještava da, u skladu s i u opsegu koji dopušta mjerodavno pravo, imate pravo zatražiti od Š&P-a pristup i ispravljanje ili brisanje Osobnih podataka ili ograničenja obrade u vezi s Vašim Osobnim podacima ili prigovoriti aktivnosti obrade, te podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka). Također, imate pravo znati primatelje ili kategorije primatelja kojima su Vaši Osobni podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama.

 

DODATNE INFORMACIJE I KOMENTARI

 

Informacije navedene na našoj web stranici koje se odnose na bilo koje usluge primjenjive su samo u Republici Hrvatskoj te se ne smatraju pravnim savjetom.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi s Politikom privatnosti Š&P web stranice, možete nas kontaktirati putem našeg online obrasca koji je dostupan na [•], putem e-maila office@savoric.com ili putem telefona +385 1 4856 232.

 

Copyright © All rights reserved Legal notice

Ovo web-mjesto koristi osnovne kolačiće koji omogućavaju poboljšanje njegovih značajki i sadržaja te analizu njegove upotrebe. Klikom na prihvati slažete se s navedenim.
Politika privatnosti

Privacy Preference Center

Close